Så funkar det

ELVÄG MED KONDUKTIV TEKNIK

Från en laddskena i vägen överförs energi till fordonet via en avtagare som fälls ut under fordonet. Avtagaren får direktkontakt med laddskenorna installerade på vägen – ett så kallat konduktivt system, vilket innebär en effektiv överföring av ström från skenorna till fordonet.

Infällda avtagare

Utfällda avtagare – när fordonet är i direktkontakt med laddskenan

När ett godkänt elfordon närmar sig vägen känner den automatiskt av att fordonet kommer. När fordonet är rakt över skenan får avtagaren kontakt och glider längs med de strömsatta skenorna och överför ström som laddar fordonets batterier. Det är endast korta segment av skenan som strömsätts, varför den strömsatta delen alltid är täckt av själva fordonet. Framför och bakom fordonet är strömmen avslagen vilket gör lösningen säker även i stadsmiljö med många trafikanter. Konceptet fungerar både när fordonet kör och när det är stillastående.

Det primära testfordonet är en stadsbuss.

Den teknik som testas i projektet har utvecklats av det svenska företaget Elonroad AB. Läs mer om tekniken på Elonroads webbplats.
Läs också mer i vår Elvägsskola