Framtidens elväg testas i Lund / Electric road test in Lund

På uppdrag av Trafikverket installeras en kilometerlång testelväg på Getingevägen i Lund. Arbetet påbörjas i maj 2020 och tester kommer att pågå fram till 2022. Elvägen är placerad i bussfilen och påverkar inte ordinarie trafik.

Commissioned by the Swedish Transport Administration, a kilometer-long Electric Road test- and demonstration site is installed on Getingevägen in Lund. Work will commence in May 2020 and testing will continue until 2022. The electric road is located in the bus lane and does not affect regular traffic. More information in English

Vad är elvägar?

Elvägar är en laddinfrastruktur som gör det möjligt att ladda elfordon under färd. På så sätt behöver elbilen mindre batterier och man behöver heller inte stanna för att ladda bilen, eftersom laddningen sker samtidigt som man kör på vägen.

Kunskapsprojekt om elväg

EVolution Road är ett av fyra projekt i Sverige som fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en testelväg. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och utveckla potentialen för elväg som del i morgondagens fossilfria transportsystem. 

Elvägen förväntas ha en minimal inverkan på omgivningen och berör inte ordinarie trafik. Elvägen anläggs i bussfilen som trafikeras av bussar, både Skånetrafikens ordinarie bussar och projektets testbuss. Testerna kommer att pågå en vecka i månaden.

Elvägen installeras i maj 2020 och tester utförs regelbundet fram tills projektets avslut 2022, då ordinarie väg kommer att återställas.

Säkerhet vid elvägen 

Elvägen är inte farlig för människor, djur, omgivning eller miljö. Elvägen är utvecklad så att endast korta delar av skenan aktiveras direkt under fordonet och det sker endast när ett licensierat fordon med rätt utrustning passerar. Det finns ingen spänning framför eller bakom ett fordon och ingen annan del av vägsträckan är spänningssatt. I projektet har ett gediget säkerhetsarbete genomförts på förhand och det följs upp kontinuerligt.

Om tekniken

I projektet EVolution Road placeras laddskenor på en kilometerlång vägsträcka (500 meter i vardera riktning) på Getingevägen. Laddskenorna laddar automatiskt batterierna på elfordon som är anslutna till systemet. Laddningen sker både när fordonet kör och när det står stilla. Det är en så kallad konduktiv markbunden lösning, vilket innebär att en avtagare under fordonet får direktkontakt med en laddskena monterad på vägen. Därmed kan ström effektivt överföras och fordonets batterier laddas. 

Konsortiet bakom projektet EVolution Road består av organisationer från offentlig sektor, akademi och näringsliv. Elvägstekniken är framtagen av Elonroad AB tillsammans med Lunds Tekniska Högskola. Övriga partners är Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lund kommun, Ramboll AB, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. 

Trafikverket är huvudfinansiär och beställare. 

Getingevägen
Elvägstest på Getingevägen i Lund.