Sydsvenskt elvägsprojekt banar väg för fossilfria transporter

Läs mer
Scrolla för att utforska

Innovativ elväg testas i Skåne

I Skåne pågår just nu ett projekt som är helt unikt i sitt slag. Med målet att minska vårt fossila beroende och hitta hållbara alternativ för transport av människor och gods på våra vägar, ska projektet EVolution Road demonstrera och testa en laddande väg, en så kallad elväg. Läs mer

Konferens 6 maj Elvägar och framtidens transporter

Vi har bjudit in experter inom elvägar och elektrifiering för tre panelsamtal om vårt framtida transportsystem. Välkommen att ta del i samtalet!

Till anmälan

#Evolutionroad