Samarbetspartners

SAMARBETE MELLAN AKTÖRER FRÅN NÄRINGSLIV, UNIVERSITET OCH OFFENTLIG SEKTOR

För att genomföra ett demonstrationsprojekt av elväg krävs en bred koalition av partners, till exempel teknik-utveckare och -leverantörer, kraftleverantörer, fordonstillverkare, vägoperatörer, forskare och samhällsplanerare. Konsortiet bakom projektet EVolution Road representerar just denna bredd av kompetenser med aktörer från flera sektorer: industrin, akademin och offentlig sektor.

Den markbundna elvägsteknik som testas och demonstreras i Lund är framtagen av det svenska företaget Elonroad AB tillsammans med LTH. Innovation Skåne AB är projektledare, andra partners är Kraftringen Energi AB, Lund kommun, Ramboll AB, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Trafikverket är huvudfinansiär och beställare.Projektet deltar som ett av två demonstrationsprojekt i Trafikverkets förkommersiella demonstrationsprojekt som syftar till att skaffa kunskap om elvägar. Läs mer om projektet