Om projektet

EVolution Road är ett av två projekt i Sverige som har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga demonstrationsanläggningar för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem. Elvägen installeras i maj 2020 och hela projektet kommer att pågå under tre års tid.

Fossilfritt transportsystem

Idag står inrikes transporter för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Samtidigt har Sverige satt upp tuffa klimatmål: till 2030 ska transportsektorn ha minskat sina utsläpp av växthusgaser med 70% jämfört med 2010 års nivåer, för att till 2045 ha uppnått nettoutsläpp. För att lyckas nå dessa mål krävs det att vi hittar hållbara alternativ till fossila bränslen. Flera olika alternativa transportsätt behöver utvecklas för att ändra dagens transportsystem och Trafikverket, som upphandlande myndighet, ser att elvägar kan bli ett viktigt komplement i morgondagens fossilfria transportsystem.

Läs mer om Trafikverkets program för elvägar


Varför elväg?

Bland de viktigaste fördelarna med elväg är att det avsevärt minskar fordonets batteristorlek. Det leder till fördelar såsom mindre miljöpåverkan och lättare fordon som gör att du kan få med mer gods eller passagerare. Att ladda under körning eliminerar också behovet av driftstopp för att ladda batterierna, vilket sparar tid. Elväg är med andra ord en lösning med hög potential då den samtidigt:
– nyttjar befintlig väginfrastruktur
– har hög verkningsgrad vilket kan sänka kostnader
– elen kan tillverkas från en rad hållbara källor så som sol-, vind- och vattenkraft.

Demonstrationssträcka

I projektet EVolution Road förser man en kilometerlång vägsträcka med laddskenor som automatiskt kan ladda batterierna på elfordon – både när de kör och när de står stilla. Det är en så kallad konduktiv markbunden lösning, där en avtagare under fordonet får direktkontakt med vägens laddskena, därmed kan ström överföras och fordonets batterier kan laddas. En buss som laddats en kilometer på elvägen kan sedan köra ca tre kilometer på laddningen.

Testerna kommer att pågå en vecka varje månad, i första hand är det en eldriven buss som kommer att testköras. Vid sidan av vägen kommer det att finnas en station för mätning och översyn när testerna pågår. Elvägen byggs i bussfilen på Getingevägen och ordinarie trafik förväntas flyta ostört under testperioden.

Under demonstrationstiden på ca två år ska projektet testa, mäta, analysera och därefter redovisa resultaten till Trafikverket.

Evolution Road-projektet byggs på Getingevägen i Lund.

Demonstrationssträckan byggs på Getingevägen i centrala Lund med start i maj 2020.