Så funkar det

ELVÄG MED KONDUKTIV TEKNIK

I Lund testas elväg med konduktiv laddning av el från vägen. Det innebär att energin överförs till fordonet från en laddskena i vägen via en avtagare som fälls ut under fordonet. Avtagaren får direktkontakt med laddskenan vilket innebär en effektiv konduktiv överföring av ström från skenorna till fordonet.


Bilden beskriver hur en lastbil  laddas med konduktiv teknik från elvägen.
När ett godkänt elfordon närmar sig elvägen sätts laddningen igång automatiskt genom att korta segment av skenorna strömsätts (1) och får kontakt med nedfällda strömavtagare under fordonet (2) vilka laddar fordonets batterier (3). När fordonet lämnar elvägen går det åter på batteridrift. 


Det är endast korta segment av skenan som strömsätts, varför den strömsatta delen alltid är täckt av själva fordonet. Framför och bakom fordonet är strömmen avslagen vilket gör lösningen säker även i stadsmiljö med många trafikanter. Konceptet fungerar både när fordonet kör och när det är stillastående.

Det primära testfordonet är en stadsbuss.

Den teknik som testas i projektet har utvecklats av det svenska företaget Elonroad i samarbete med LTH. Läs mer om tekniken på Elonroads webbplats.

Mer om elvägar

Vill du veta mer om elvägar och de olika teknikerna? Lär dig mer i vår Elvägsskola
Läs till exempel:
Vilka elvägstekniker finns det?
Vad är elvägar?
Vad finns det för risker?