Information om elvägstest för dig som bor i Lund

På uppdrag av Trafikverket kommer en kilometerlång elväg att anläggas och testas på Getingevägen i Lund. Arbetet kommer att pågå från 2020 till och med 2022. 

For information in English, choose English version on the righthand side in the menu.

EVolution Road är ett av fyra projekt i Sverige som fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en test-elväg. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och utveckla potentialen för elväg som del i ett framtida fossilfritt transportsystem. 

Elvägen förväntas ha liten inverkan på omgivningen och ordinarie trafik. Ordinarie trafik fortsätter köra på vägen som vanligt. I nordöstgående riktning är elvägen anlagd i bussfilen som trafikeras av bussar.

Om tekniken och säkerheten vid elvägen
Tekniken är inte farlig för människor, djur, omgivning eller miljö. Elvägen är utvecklad så att endast korta delar av skenan aktiveras direkt under fordonet och på Getingevägen sker det endast när ett testfordon passerar. Det finns ingen spänning framför eller bakom ett fordon och ingen annan del av vägsträckan är spänningssatt. I projektet har ett gediget säkerhetsarbete genomförts på förhand och det följs upp kontinuerligt.

Alla tester är bevakade
Testerna kommer att pågå en vecka i månaden under hela perioden. Alla tester är bemannade och övervakade. Testbussen kommer inte att köras i reguljär trafik.

Vid projektets avslut 2022 kommer ordinarie väg att återställas.

För frågor om projektet – välkommen att mejla info@evolutionroad.se

Getingevägen