flygande elväg

Elvägens roll i energiomställningen – föredrag i Almedalen

I Almedalen 2022 presenterar elvägsprojektet EVolution Road, tillsammans med LTH, ett panelsamtal som bygger på den senaste forskningen om elvägens roll i omställningen till ett förnyelsebart transportsystem.

Tid: Tisdagen 5 juli, kl. 13:45 – 14:45
Plats: Hästgatan 13, Visby (länk till Google maps)

Människan måste ställa om sin energikonsumtion från fossila källor till förnyelsebara. Elektrifiering av transporter är en viktig förutsättning för att lyckas. Elektrifieringen måste ske på minimal bekostnad av naturresurser och vara tillgänglig för alla. Den bygger på bland annat batteriteknik samt olika former av laddnings- och vätgasteknik. LTH har lång erfarenhet av dessa teknologier, inte minst elvägsteknik som har stor potential att minimera användningen av naturresurser för batteritillverkning, minska transportsystemets energianvändning och bidra till lägre kostnader för att köpa och äga fordon. Det senare är viktigt ur ett demokratiperspektiv för att alla ska ha möjlighet att bidra till energiomställningen. Panelsamtalet bygger på den senaste forskningen om elvägens roll i omställningen till ett förnyelsebart transportsystem, och lyfter elektrifiering av transporter i allmänhet – och elvägens betydelse i synnerhet – i relation till andra lösningar såsom vätgasteknik. Panelsamtalet ingår i Lunds universitets program på temat Demokrati under Almedalsveckan.

Medverkande:

Mats Alaküla, professor i Industriell elektroteknik och automation, LTH, Lunds universitet
Anna Alexandersson, senior verksamhetsutvecklare vätgas, Statkraft
Karin Ebbinghaus, vd, Elonroad
Göran Lindbergh, professor i tillämpad elektrokemi, KTH
David Mowitz, expert e-mobility, Power Circle
Per Löfberg, (moderator), Innovation Skåne

Välkommen!

Länk till Almedalens program

Next