Artikel i VTI-nytt

Evolution Road i VTI-aktuellt

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, tar i det senaste numret av VTI-aktuellt upp temat elektrifiering av transportsektorn: ”Elektrifieringen är central eftersom den kan bli ett kraftfullt medel för att minska transportsektorns klimat- och miljöpåverkan”, skriver man bland annat. Här ägnar man också ett större reportage till området elvägar, och Evolution Road. Missa inte denna artikel!

Tidningen VTI-aktuellt (2/2020) hittar du här
Reportage om elvägar och Evolution Road på s. 10

Next