Elväg i Lund

Förlängd resa för elvägsprojektet

Pressmeddelande 2 maj 2022
Sveriges satsning på elvägar rullar vidare. Under tre års tid har elvägstester utförts på allmän väg i centrala Lund och visat så värdefulla resultat att Trafikverket väljer att förlänga demonstrations-projektet Evolution Road med ytterligare två år.

– Vi har kommit långt, och med det här beskedet kan vi nå ännu längre. Vi kommer att fortsätta med tester av Elonroads elvägsteknik och samla in ännu mer viktig kunskap, inte minst vad gäller höga effektuttag, vägunderhåll i olika klimat och förbereda och säkerställa att systemet håller för storskalig användning, säger Per Löfberg, projektledare på Innovation Skåne.

– Vi på Trafikverket är mycket nöjda med resultatet hittills och väljer därför att förlänga projektet. Det innebär att fler fordonstyper kan testas och fördjupade tester utföras för att säkerställa att tekniken är mogen för att kunna lanseras, säger Jan Pettersson, programchef Elektrifiering på Trafikverket.

Elvägen i Lund består av två varianter av samma teknik, en variant som passar för stadens trafik och en som är anpassad för landsvägstrafik och högre hastigheter. Det är den senare varianten som kommer att vara i fokus under förlängningen. Stor vikt kommer också att fästas vid kunskapsspridning, då intresset är stort både från svenskt och internationellt håll och pandemin förhindrade besöksverksamheten.

Elvägsprojektet förlängs i två år och löper till sommaren 2024. Målet är att skapa mer kunskap om elvägar, vilket blir ett viktigt bidrag för att nå ett fossilfritt elektrifierat transportsystem.

Om elvägar
Elvägar är en laddinfrastruktur för elfordon som innebär att fordonen kan ladda under färd och därmed inte behöver stanna för att ladda batterierna. Med elvägar krävs det avsevärt mindre batterier i fordonen med fördelar såsom mindre miljöpåverkan och lättare fordon.

Den elväg som testas i projektet Evolution Road är en konduktiv markbunden lösning, vilket innebär att fordonet har direktkontakt med laddskenorna på vägen via en strömavtagare. Laddningen kan ske både under färd och vid stillastående och fungerar med de flesta elfordon, till exempel personbilar, bussar eller lastbilar. Tekniken är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Läs mer om projektet på www.evolutionroad.se.

Om Evolution Road – ett privat-offentligt samarbete
Elvägsprojektet Evolution Road är ett samarbete mellan nio aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor: Innovation Skåne AB (projektledare), Elonroad AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Trafikverket är huvudfinansiär.

Next