Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Evolution Road

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte igår elvägen, som demonstreras och testas i Lund, och elvägstillverkaren Elonroad.

– Regeringen vill se ett ökat tempo i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen. Vi vill att Sverige ska visa att det går att hitta lösningar, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth vid besöket.

Transportsektorn står i dag för nära en tredjedel av växthusgasutsläppen, och av dessa står vägtransporterna för hela 93 procent. Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen från den svenska transportsektorn minska med 70 procent till år 2030.

För att nå klimatmålen har regeringen nyligen gått ut med flera satsningar på elektrifiering av transportsektorn. Det innebär bland annat att ta fram en plan för utbyggnad av 3 000 km elvägar, en utredning om regelverk för elvägar och tillsättning av en elektrifieringskommission, där infrastrukturministern är ordförande.

– Vi är mycket glada för besöket från infrastrukturministern, där vi lyfte fram hur vårt projekt tydligt visar att stora miljö- och samhällsvinster uppnås med den specifika elvägstekniken som testas, säger Per Löfberg, projektledare från Innovation Skåne.

– En fördel med den här tekniken är att den är markbunden. Det gör att både personbilar och tunga fordon kan ladda från elvägen, vilket är viktigt för att minska den totala mängden koldioxidutsläpp från vägtrafiken. Elvägar gör också att det samlade behovet av batterier minskar avsevärt, säger Mats Alaküla, professor i Industriell Elektroteknik från LTH.

Next