upphöjd elväg monteras bort

Nytt fokus på nedsänkt elväg – upphöjda elvägsskenor monteras bort

På uppdrag av Trafikverket har projektet Evolution Road sedan 2020 testat elväg installerad i två varianter i motriktade vägbanor på Getingevägen i Lund; en variant som ligger ovanpå vägen, och en som är nedsänkt och ligger platt med vägen. Nu monteras 300 meter elvägsbana bort och allt fokus flyttas till den nedsänkta varianten, anpassad för större vägar och högre hastigheter.

– Förlängningen av projektet innefattar bara tester på den nedsänkta skenan då den bättre passar Trafikverkets behov och anläggning, säger Sofia Magnusson, projektledare på Trafikverket.

Anna Palmqvist på Elonroad är produktionschef och den som leder arbetet.

– Första delen i projektet är avklarad och nu har vi gått över i nästa fas, där fokus ligger på den nedsänkta skenan. Därför plockar vi bort de upphöjda skenorna som går i nordöstlig riktning, och återställer vägfilen. De tester vi har gjort med den här varianten har resulterat i mycket värdefull kunskap och flera rapporter till Trafikverket.

Snabb hantering bra för trafiksäkerheten
Joel Larsson från Elonroad står vid den avspärrade körfilen på Getingevägen och hjälper till att balansera skenorna som tas upp från vägen med hjälp av en lång monteringsarm från lastbilen. Att avmontera skenornas tiometers-sektioner är en relativt snabb process, och innebär mycket lite störningar i trafiken.

– De tio meter långa skenorna är fastlimmade på vägen. Vi tar loss dem och lyfter bort en skena i taget, det tar cirka 10-15 minuter per del. Teststräckan på 300 meter har tagit oss mindre än en dag, säger Joel Larsson.

Även bortmonteringen av skenorna är en del av elvägstesterna och ger kunskap, till exempel lärdomar om hur vägkroppen påverkas. Anna Palmqvist berättar:

– Skenorna ska inte ha gjort någon åverkan på vägen, men visuellt kan det se ut som ett avtryck, precis som en tavla som hängt på väggen länge.

Återvinningsbar elväg
De bortmonterade skenorna skickas sedan till återvinning. Största värdet ligger i återvinningen av aluminium, som skenorna till största delen består av. Men även koppar, rostfritt stål, kretskort, lite plast och gummi återvinns.

– Aluminium är visserligen energikrävande i tillverkningen men det är ett viktigt materialval för oss eftersom det har dubbel funktion i elvägen: det är både ett mekaniskt skydd och fungerar som en minusledare i kretsen. Eftersom materialen i skenan är hopskruvade går de enkelt att separera – vilket gör att hela skenan faktiskt är återvinningsbar. Materialen kommer från utvalda svenska leverantörer, flera av dem skånska, avslutar Anna Palmqvist.

Elvägsprojektet pågår fram till sommaren 2024. Testerna på den nedsänkta elvägen på Getingevägen i Lund fortsätter och tester utförs även i norrländska Kramfors under vinterhalvåret, som rör mekanisk hållbarhet, snöröjning och friktion.

Next