Sverige och Lund värd för internationell elvägskonferens 2020

Den internationella elvägskonferensen Electric Road Systems Conference 2020 förväntas samla 400 deltagare i Lund nästa år. Medverkar gör bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth. Det är första gången konferensen arrangeras i Skåne.

Elvägar, eller Electric Road Systems, är ett snabbt växande teknikområde som möjliggör laddning av elektriska fordon i rörelse. Elvägar har potential att främja övergången till ett mer hållbart transportsystem genom energieffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Den internationella elvägskonferensen Electric Road Systems Conference (ERSC) sammanför årligen forskare, beslutsfattare och yrkesverksamma inom transportsektorn för att dela den senaste forskningen och utbyta erfarenheter kring framtidens elvägarNästa år hålls konferensen i Lund, den 12-13 maj, vilket förväntas locka 400 nationella och internationella deltagare till Skåne. Förra året var Frankfurt och Tyskland värd för konferensen.

– Vi är glada över att ha ERSC-konferensen i Sverige – det är ju här det händer! Vi har massor av erfarenheter och kunskap att dela med oss av och vi fortsätter att lära oss tillsammans med andra. Nu kan vi också visa upp två nya och spännande lösningar, EVolution Road och Smartroad Gotland vid sidan av tidigare teknikdemonstratorer från Region Gävleborg och eRoadArlanda, säger Jan Pettersson som är ansvarig för konferensen och Trafikverkets program för elvägar.

Under elvägskonferensen presenteras bland annat olika elvägsteknologier och kringtjänster i en utställning och deltagare kommer att kunna besöka den demonstration av markbunden elväg i projektet EVolution Road, som byggs på Getingevägen i Lund och projektleds av Innovation Skåne.

– Projektet EVolution Road och elvägskonferensen ERSC är bra exempel på hur vi i Skåne jobbar för att driva innovation och kunskap om fossilfria och hållbara transporter i samarbete med andra aktörer, säger Louise Eklund, styrelseordförande på Innovation Skåne.

Electric Road Systems Conference arrangeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), RISE och Trafikverket. 2020 är konferensen förlagd till Medicon Village i Lund, den 12-13 maj, i partnerskap med Innovation Skåne. Läs mer och anmäl dig www.electricroads.org.

Next