Trafikutskottet besöker elvägen

Den 9 november besökte riksdagens trafikutskott elvägsprojektet Evolution Road i Lund. Studiebesöket inleddes med en rundvanding på Getingevägen, där den nästan en kilometer långa elvägen demonstreras och testas. Därefter fortsatte ledamöterna till Elonroads elvägsfabrik. 

– Vårt viktigaste uppdrag i elvägsprojektet är att ta fram och sprida kunskap. Det var därför mycket givande att kunna samtala med ledamöterna från Trafikutskottet om projektet och miljönyttan men även frågor om digitalisering togs upp, säger Per Löfberg, innovationsledare Innovation Skåne.

Under besöket behandlades både teknik- och systemfrågor, till exempel hur elvägen och den konduktiva tekniken fungerar, olika alternativ för laddning, el i vägen eller via ledningar i luften, uppskalning, samt nya möjligheter med den digitalisering av vägnätet som elvägen innebär. 

Under tisdagen besökte trafikutskottet elvägsprojektet i Lund. Anna Palmqvist, produktionsledare Elonroad, ger besökarna en översikt över elvägen.
Dan Zethraeus, innovatör och grundare av Elonroad, samtalar med bland andra Helena Gellerman från trafikutskottet.
Samtal om framtidens elvägar, här med trafikutskottets Jasenko Omanovic.
Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik, berättar om LTH:s bidrag i projektet.
Besöket avslutades med en rundvandring i Elonroads elvägsfabrik.

I projektet Evolution Road arbetar forskare och experter, elvägsbolag, kommun, region, fordonstillverkare och energibolag sida vid sida för att tillsammans skapa kunskap kring framtidens elvägar, på uppdrag av Trafikverket. Om du vill veta mer om projektet och elvägar -– kontakta oss gärna för ett studiebesök på info@evolutionroad.se

Next