Varför behövs elvägar? Se film

Vårt behov av att sluta använda fossila bränslen är större än någonsin. Vägtransporter står för ca 25% av de globala utsläppen av koldioxid. För att lyckas med omställningen till en fossilfri transportsektor är elektrifiering en viktig lösning. Elvägar kan bli en del av denna lösning – och en möjlighet att främja hållbara transporter och svensk innovation. Lär dig mer om elvägar i den här nya kortfilmen om elvägar:

⚡️ Ladda under färd med elvägar – Vad är nyttan med elvägar? 🎬 

Se filmen för svar på frågor som:
Vad är nyttan med elvägar i en stad eller på en motorväg?
Kan alla storlekar på fordon nyttja elvägar?
Hur gör elvägar att batteristorleken kan bli så mycket mindre?

Elvägar:
– är en infrastruktur som både driver och laddar elfordon, och som gör det möjligt att ladda under färd
– minskar behovet av batterier med 50-80% 
– laddar alla storlekar av elfordon
– ger effektiv strömöverföring på upp till 300 kW
– minskar behovet av snabbladdare 
– ger minimal visuell påverkan på väg och miljö runtomkring

I projektet EVolution Road har en kilometerlång elväg installerats på allmän väg i Lund. Elvägen kan automatiskt ladda batterierna på elfordon – både när de kör och när de står stilla. Det är en konduktiv markbunden lösning, där en avtagare under fordonet får direktkontakt med vägens laddskena, och därmed kan ström överföras och fordonets batterier laddas.

Elvägsprojektet EVolution road är ett privat-offentligt samarbete mellan nio aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Målet är att skapa mer kunskap om elvägar, vilket blir ett viktigt bidrag för att nå ett fossilfritt elektrifierat transportsystem. Uppdraget kommer från Trafikverket. Tekniken är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB tillsammans med Lunds Tekniska Högskola. Övriga partners är Innovation Skåne, Solaris Buss, Kraftringen, Lunds kommun, Ramboll, Skånetrafiken och VTI.

Next