Om panelisterna – samtal #1

Magnus Lindgren, senior sakkunnig om fordon, arbetsmaskiner och drivmedel inklusive el på Trafikverket. Magnus har deltagit i Trafikverket elektrifieringsaktiviteter sedan start 2013 då den första förkommersiella upphandlingen om elvägar startade. Arbetet har över tid utvecklats till elektrifiering av vägtransporter i allmänhet. Grunden i detta arbete har varit att bygga kunskap för att kunna ge sakliga och underbyggda rekommendationer kring hur omställningen av transportsystemet kan ske på ett effektivt sätt.

Mats är professor i Industriell Elektroteknik i Lund och har arbetat med elektromobilitet i 30 år, och ett drygt decennium med elvägsteknik. Han har arbetat 12 år som teknisk/vetenskaplig rådgivare åt AB Volvo och lika länge som temaledare inom Svenskt Elektromobilitetscentrum.

Maria Xylia är Research Policy Fellow på SEI och har 10 års erfarenhet som forskare och konsult inom energi-och klimatområdet. Maria är PhD i energisystem från KTH. Maria har bred erfarenhet inom hållbara transporter med fokus på elektrifiering. Hon har utvecklat modeller för placering av laddinfrastruktur för olika typer av elfordon. Maria har erfarenhet med utredningar om konsekvenser av elektrifiering av transporter, uppskattning av olika tjänsters effektbehov samt strategisk planering för uppgradering av elnätsanslutningar med hänsyn till framtida effektbehoven.

Göran Lindbergh är professor i kemiteknik vid KTH. Han arbetar främst med batterier och bränsleceller, ofta med inriktning mot fordonstillämpningar. Är sedan starten del av Swedish Electromobility Centre som temaledare för området Energilagring. Är även med i ledningen av Batteries Sweden, ett kompetenscenter för batterier koordinerat av UU. Leder sedan ett år tillbaka forskningscentret PUSH som fokuserar på tillverkning, lagring, distribution och användning av vätgas.