Om panelisterna – samtal #2

Johanna Lakso, vd Power Circle. Utbildad energiingenjör med erfarenheter från Energimyndigheten och Svenska Kraftnät, fokuserar på frågor om framtidens elsystem och hur elen kan bidra till hållbar samhällsutveckling.

Sezgin Kadir VD & koncernchef Kraftringen. Nästan 20 års erfarenhet från ledande positioner inom energibranschen i Sverige och Europa. Jag tycker att det är nödvändigt att vi fortsätter att utveckla och investera i lokalnätet för att klara av det ökade elektrifieringsbehovet inom flera olika sektorer.

Bobbie Frank har jobbat på Volvo Construction Equipment sen 2007 med bla simulering och optimering av nya maskinkoncept, i början med diesel-elektriska hybrider och på senare tid batterielektriska maskiner. På senare tid har han, som site applikation specialist, mer fokuserat på helsite-lösningar och de processförändringar de ändrade randvillkoren från manuellt drivna dieselmaskiner till automatiserade batterielektriska maskiner som kan komma till stånd hos kund. Han är även afilierad till LTH och BTH.

Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring, har jobbat med omställning av transportbranschen i drygt 20 år. Mitt fokus har alltid varit hur gör vi affären hållbar. Det vill säga det är viktigt att förena hållbarhetsarbetet med kundnytta. Eftersom vi är en del av problemet har vi ju också möjlighet att vara en del av lösningen.