Om panelisterna – samtal #3

Jonas “Birger” Birgersson, grundare av Framfab, Bredbandsbolag, arbetar med världens första urbana OS BRIKKS. Hoppas prata om vårt nästa paradigmskifte och hur Sverige kan bli bäst på att ställa om till dessa nya förutsättningar.

Jan Pettersson, Programchef Trafikverkets elektrifieringsprogram sedan 2017. Leder trafikverkets arbete med förberedelser för en ökad elektrifiering av det statliga vägnätet. Ansvarar för internationella samarbeten inom området såsom innovationspartnerskap med Tyskland och Frankrike samt Piarcs (internationell organisation för vägfrågor) taskforce för elvägar.

Louise Eklund är regionråd för Liberalerna i Region Skåne och ordförande för Innovation Skåne. Vill att Skåne ska ligga i framkant vad gäller ny grön teknik och tycker elvägar är lysande exempel på hur forskningsdriven innovation kan lösa de klimatutmaningar vi står inför.

Maria Stenström, ansvarig på för beteende- och mobilitetsfrågor på 2030-sekretariatet. Maria har mer än 20 års erfarenhet av kunddriven, hållbar affärsutveckling i olika ledande befattningar inom energi- och transportbranschen där hon drivit många förändringsresor och bland annat bildat FordonGas Sverige AB.

Kristoffer Tamsons är trafikregionråd i Region Stockholm och ordförande i Mälardalsrådet. Tamsons var tidigare stabs- och planeringschef på statsrådsberedningen under regeringen Reinfeldt.