Vad är elvägar?

Elvägar är ett snabbt växande teknikområde som möjliggör laddning av elfordon – under färd. Läs mer om tekniken som gör det möjligt att köra längre sträcka med elbilen – utan att stanna för att ladda.

Alla fordon behöver tillföras energi för att kunna köras. Vanliga fossilbränsledrivna bilar tankas med t ex bensin eller diesel och elbilar laddas vanligen med el från laddstationer.  

Skillnad i möjligheten att lagra energi

Den viktigaste skillnaden om man jämför eldrivna bilar med t ex bensindrivna ligger i lagringen av energi. Bilbatterierna kan bara lagra en bråkdel energi jämfört jämfört med det energiinnehåll till exempel bensin har, vilket innebär att det blir svårare att köra längre sträckor.

Om vi t ex jämför körsträckan så har den bränsledrivna bilen en tank som rymmer 40–70 liter bränsle och det räcker för att köra upp till ca 100 mil. En laddning för elbilen räcker normalt några tiotals mil, alltså en betydligt kortare sträcka. 

Om den eldrivna bilen ska kunna köras 100 mil, och alltså uppnå samma körsträcka eller räckvidd som den bränsledrivna bilen, behöver den ett batteri som väger minst 1000 kg. Det är inte möjligt i en personbil då den blir för tung att köra och för dyr att köpa. För större fordon som bussar och lastbilar är det ännu högre siffror – en stadsbuss behöver t ex 8000 kg batteri för att kunna köra 100 mil.


En historisk tillbakablick och framväxten av elväg

De första bilarna var faktiskt drivna med elmotor. Men eftersom batterierna för hundra år sedan var mycket mindre effektiva i jämförelse med idag dog eldrivna personbilar ut i början av 1900-talet.

Eldrivna bussar och så småningom tåg kunde fortsätta att köras på el genom direktkontakt med elnätet under körning. Trolleybussar är ett bra exempel och de finns fortfarande i många städer i världen. De bygger på att bussen är ansluten till kontaktledningarna i luften ovanför bussens körfält. Bussen försörjs med el under färden och behöver därmed aldrig stanna för att ladda. 

Exempel på kontaktledningar i luften
… och markbunden kontaktledning

I slutet av 1900-talet började flera företag att söka alternativ till luftledningar eftersom det ansågs vara hindrande med ledningar i luften i stadsmiljö. De markbundna elvägar vi ser idag är lösningar som vuxit fram sedan dess. Det finns flera olika typer av elvägar, se Vilka elvägstekniker finns det, som kan användas både i städer och på landsväg. 

 

Definitionen av elvägar är helt enkelt alla former av teknik för att tillföra elektrisk energi till fordon i rörelse. 

Next