Vilka elvägstekniker finns det?

Det finns två tekniker för elväg: konduktiv och induktiv, som dessutom kan ansluta från tre olika håll: uppifrån, från sidan och underifrån.

Man kan dela upp elvägsteknik på två olika sätt, antingen efter hur energin överförs eller efter från vilken sida av fordonet energin överförs. Bilden nedan ”Två olika tekniker för elväg” ger en översikt över hur dessa uppdelningar kan kombineras.

Olika sätt att överföra energi

Konduktiv

Konduktivt innebär att elektrisk ström överförs genom direkt kontakt mellan en ledning eller skena och en avtagare. Den används av t ex spårvagnar, tåg och trolleybussar som har en kontaktledning i luften ovanför fordonet och avtagaren monterad på fordonets tak. Metoden förekommer i tillämningar både uppifrån, från sidan och nerifrån, se bild nedan ”Tre olika tekniker för elväg”.

Fördelar: En kontaktledning eller kontaktskena är ganska billig att skapa och kan överföra höga elektriska effekter.
Nackdelar: En kontaktskena i vägen är en elsäkerhetsrisk och kan vara hal samt gör det svårare att underhålla vägen.

Konduktiv teknik testas och demonstreras i projektet EVolution road.

Induktiv

Här används högfrekventa magnetiska fält vid energiöverföringen. ”Sändaren” sitter i vägen (induktiv teknik finns bara underifrån), och en ”mottagare” sitter under fordonet. För att kunna överföra stora mängder energi, som t ex för att kunna köra en lastbil på landsväg, så behöver ”sändaren” och ”mottagaren” vara stora. För att ladda lastbilen innebär det att mottagaren behöver vara ca en meter bred och flera meter lång. Tekniken är i princip samma som används för att ladda en elektrisk tandborste eller värma en kastrull på en induktionshäll.

Fördelar: Det behövs ingen mekanisk förbindelse behövs mellan fordonet och vägen. ”Sändaren” kan gömmas i asfalten.
Nackdelar: Det krävs stora ytor för att överföra tillräcklig effekt för att driva till exempel tunga lastbilar. Magnetiska läckfält kan vara en hälsorisk.

Induktiv teknik testas och demonstreras i projektet Smartroad Gotland.

Elvägstekniker

Två olika tekniker för elväg och tre olika håll för strömöverföring.

Next