Bild på laddskena vid busshållsplatsen på Getingevägen

Elväg för laddning under färd – och vid stillastående

Som ett komplement till att ladda under färd finns det nu en kortare bit laddskena i busshållplatsen på Getingevägen i Lund. Snart kan alltså testfordonet, elbussen, ladda även under den tid som den är stillastående vid busshållsplatsen. 

Förutom att färgen är utbytt (från grön till gul), så fungerar den här kortare laddskenan precis på samma sätt som den elväg som är monterad på vägen.

Notera att busshållsladdaren ännu inte är aktiverad. När den aktiveras är laddskenan inte strömförande annat än när projektets specialanpassade buss kör över den och då bara precis under fordonet. Alla tester är bemannade och övervakade. 

Next