elväg

Elvägen klimatsäkras i Norrland

För att bättre förstå hur elvägar påverkas av varierande väderlekar och klimatzoner ska nu elvägen i projektet Evolution Road vintertestas i norrländska Kramfors. Viktig kunskap om bland annat mekanisk hållbarhet, snöröjning och friktion förväntas bli lärdomar från vintertesterna.

– Att testa hur elvägens egenskaper påverkas av snö och is i ett kallare klimat är viktig kunskap i vårt projekt. Det här är tester som inte kunnat ske i Skånes milda klimat, säger Anna Wilkens, innovationsledare från Innovation Skåne.

– Vi ser fram emot att få reda på hur tekniken klarar de mer utmanande väder- och markförhållandena ute på allmän väg i norr, säger Sofia Magnusson, projektledare på Trafikverket.

Fyrtio meter elväg installeras i början av oktober på väg 333 utanför Kramfors i Norrland. Här kommer man bland annat testa hur tjäle och is påverkar livslängd och sättningar på både elvägsskenorna och vägen, undersöka robusthet vad gäller mekanisk påverkan från snöröjning och isskrapning och testa friktionen över tid.

Testerna fortgår fram till våren 2024 och utförs av Elonroad, Ramboll och VTI. Testerna genomförs på allmän väg, som är öppen för trafik under hela testperioden. Eftersom fokus för testerna inte är laddning, är elvägen utanför Kramfors passiv, vilket innebär att elen är inte är inkopplad.

Next