EVolution Road nytt namn för elvägsprojekt

Bild: Elonroad AB

Visste du att elbilen har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden? Redan under första delen av 1800-talet uppfanns den första elektriska bilen och i slutet av 1800-talet körde människor i USA och Europa elbilar. Under 1920- och 30-talet blev så elbilen bokstavligen omkörd av förbränningsmotorn och Henry Fords berömda, serietillverkade modell T.

Idag är det alltmer populärt med elbil i ljuset av behovet av att ställa om till en fossilfri fordonsflotta. Men fortfarande behövs det innovation och utveckling för att ställa om till ett storskaligt hållbart transportsystem. När hela fordonsflottan börjar bli elektrifierad, såsom lastbilar, bussar och bilar – hur ska vi då ladda alla fordonen?

Electric Road Systems, eller elvägar – som laddar fordon under tiden de kör – kan bli en del av lösningen i framtidens fossilfria transportsystem. Men först krävs det mer tester av till exempel olika tekniker, drift, underhåll och lönsamhet. Det är där projektet Evolution Road kommer in. Och passande nog har nu projektet, som ska bygga en test- och demonstrationsplats för konduktiv markbunden elväg, bytt namn till EVolution Road, en blinkning till både ’Electrical Vehicle’ och den innovation och utveckling som konceptet elväg innebär.

Fördelar med elväg
Bland de viktigaste fördelarna med elväg är att det har potential att minska elfordonets batteristorlek. Det leder till fördelar såsom mindre miljöpåverkan och lättare fordon som gör att man kan få med mer gods eller passagerare. Att ladda under körning eliminerar också behovet av driftstopp för att ladda batterierna, vilket sparar tid.

Den teknik som kommer att testas i Lund med EVolution Road, är en markbunden konduktiv lösning som möjliggör hög verkningsgrad och säkerhet både i stadstrafik och på landsväg. Här kommer man att kunna ladda flera olika fordonstyper – lastbilar, bussar och bilar – och laddning kan ske både vid stillastående och under färd.

Kort om EVolution Road
EVolution Road är ett av två projekt i Sverige som har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en test- och demonstrationsanläggning för elväg. Syftet är att bredda kunskapsunderlaget kring elvägar och undersöka potentialen för elväg som komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem. Partners i konsortiet är nio aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor, bland dem Lundabolaget Elonroad AB som tillsammans med LTH har utvecklat den tekniska lösningen. Trafikverket är beställare och huvudfinansiär.

Next