Fortsatt internationellt samarbete kring elvägar

Trafikverket får i uppdrag att fortsätta att samarbeta med Tyskland och Frankrike kring elvägar, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Tillsammans med andra länder kan vi arbeta för att minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed stärka både Sverige och EU. Sverige ligger långt fram när det gäller utvecklingen av elvägar och intresset ökar även internationellt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. Läs pressmeddelandet här

Olika länder kan komma att välja något olika elvägstekniker. För att dessa ska fungera tillsammans krävs internationell standardisering. Det viktiga arbetet med standardisering är bland andra VTI, Evolution Roads projektpartner, involverad i.

– Sverige är tillsammans med Tyskland världsledande i utvecklingen av elvägssystem. Om vi är drivande i standardisering och teknik så stärker det våra möjligheter på den internationella marknaden, säger VTI-forskaren Philip Almestrand Linné.

Läs artikel om VTI:s standardiseringsarbete här

Next